Şaft hizalama :

Döner makineler hatalı hizalamaya karşı açıktırlar. Düzgün hizalanan ve düzenli kontrol edilen makineler önemli ölçüde işletme ve koruyucu bakım maliyeti tasarrufu sağlarlar. Kıl cetvel, ayar mastarı veya ölçüm saati gibi şaft hizalama için geleneksel yöntemler çok zaman harcayıcıdır. Bu yöntemlerin sonuçlarının kalitesi, kullanıcının deneyimine bağlıdır. Eşsiz teknoloji lazer ölçüm cihazı en yüksek hassasiyeti sağlar.

Birçok açıdan hassas hizalama yüksek maliyet tasarruflarına katkı sağlar:

Azalan elektrik tüketimi Yataklarda daha az aşınma Sızdırmazlık elemanları, şaftlar ve kuplajlar Yatak ve kuplajlarda yüksek sıcaklık oluşmaz Şaftlarda ve temel vidalarında azalan titreşimler Şaftlarda ve temel vidalarında yoğun olarak azalan zarar.

Neden makine hizalama :

Döner makinelerde işletme maliyetleri birincil olarak iyi bir hizalama ile düşürülürler. Hatalı hizalamalar, şaft üzerine ve böylece makinenin bileşenleri üzerine aktarılan kuplajın reaksiyon kuvvetlerini arttırırlar. Hatalı hizalanan şaftlar, birçok makine sorunundan sorumludurlar:

Araştırmalar, kabul edilebilir toleranslar dışındaki hizalamanın döner makine parçalarındaki tüm zararların % 50'sine kadar sebep olduğunu göstermişlerdir. İyi hizalanan makineler işletme maliyetlerini düşürürler! Daha az makine durma durumları ve böylece daha yüksek bir makine kullanımı, makinelerin etkinliğinin arttırılması, yükselen verim, düşük enerji ve işletme maliyetleri ve nihayetinde paradan tasarruf için yüksek bir potansiyel.