Vibrasyon Analizi :

Makine hataları masraflı üretim molalarını önleyin! Titreşim ölçüm araçlarımız dönen ekipmanın durumunu kontrol eder ve bileşen aşınmaları ile hasarları erkenden tespit eder. Titreşim analizi ve balans alma duruma dayalı ve önleyici tüm bakım programlarının dahili bir parçasıdır.

Kestirimci Bakım :

En yüksek verimi almak ve bakımdan kaynaklanan üretim kayıplarını en aza indirmek için kullanılan yöntemdir. Bu uygulamada bakım maliyetlerinde çok önemli azalmalar sağlanmıştır. Bu bakımdaki amaç sistemdeki araçları durdurmadan durumları hakkında veriler almak ve bu verilerin zaman içerisindeki değişimini incelemektir. Kestirimci bakımda, işletmelerdeki makinalar belli noktalardan izlemeye alınır. Bunun için, bir takım ölçüm cihazları kullanılır. Belirli bir zaman aralığında alınan ölçüm sonuçları değerlendirilir. Bu ölçümler sonucu sistemde oluşabilecek arızalar önceden tespit edilerek gerekli işlemler yapılır.

Kestirimci Bakımın Avantajları :

Bakım süreleri ve makinaların duruş süreleri azalır. Zamanla oluşan küçük arızaların büyüyerek daha büyük sorunlar oluşturmasının önüne geçilir. Makinalarda oluşabilecek önemli arızalar, en alt seviyeye iner. İyi durumdaki makinalar, gereksiz yere durdurulmamış ve zaman kaybı yaşanmamış olur. Üretim kaybı oldukça azalır.